Åk 5-6

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck