”Tusendollars chans för drömläge vid Lojosjön i Raseborg”