Anvisningar för personer som erhåller personlig assistans