Vattnet i stora bassängen i Ekenäs simhall fyller inte kvalitetskraven – hallen stängd 6-8.12.2023

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck