Omklädningsrum 1 & 2 i Ekenäs bollhall är ur bruk under september