Hydrohex-skärmen är inte i bruk samtidigt som det arrangeras vattengymnastik