Avvikande öppethållning i simhallen och bollhallens konditionssal 5.12.2023-14.6.2024