Anmälan till idrottens ledda verksamhet

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck