Anmälningar om byggande kan göras via MinSkatt från och med 8.11.2019