Stadsfullmäktige sammanträder i dag med start kl.15