• Stadsstyrelsens beslut 21.8.2017

  Vid mötet tillsatte stadsstyrelsen bl.a. ett invandrarråd, en ordenskommitté och en gatunamnskommitté för tiden 2017-2019.

  Stadsstyrelsen beslöt att invandrarrådet tillsätts av stadsstyrelsen för stadsstyrelsens mandattid och bestående av åtta medlemmar av vilka sex stycken utses i samarbete med invandrarorganisationer på orten, en medlem representerar social- och hälsovårdsnämnden och en medlem representerar bildningsnämnden. Varje medlem har en personlig ersättare.

  Rådet utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Stadens invandrarkoordinator fungerar som rådets sekreterare.

  22.08.2017

  Läs mer...

 • Kulturinstitutet har påbörjat sin verksamhet

  Medborgarinstitutet och musikinstitutet sammanslogs i början av augusti. Efter en namntävling heter det nya institutet Raseborgs Kulturinstitut – Raaseporin Kulttuuriopisto. Maarit Hujanen valdes till rektor och Tuula Kalmi till biträdande rektor.

  Omfattande verksamhet i ny tappning

  Enligt Hujanen pågår en förnyelseprocenss. Medborgarinstitutet och musikinstitutet opererar tillsvidare som egna avdelningar inom Raseborgs Kulturinstitut. 

  Det innebär att musikinstitutet ordnar undervisningstimmar för den fördjupade kursen i musik och medborgarinstitutet har hand om musik och övriga ämnen inom det fria bildningsarbetet. Båda har en egen budget och förfogar över delvis samma utrymmen och vissa gemensamma lärare. Studiehandboken för läsåret 2018-2019 innehåller redan de båda avdelningarnas studiehelheter och det nya namnet.

  15.08.2017

  Läs mer...

 • Två nya tågturer fr.o.m. 14.8.2017

  Tågtrafiken mellan Helsingfors och Raseborg underlättas fr.o.m. måndag 14.8.2017. Då inrättas två nya tågturer.  L-tåget från Helsingfors avgår kl. 23:03 och anländer till Karis kl. 00:17. Denna tågtur trafikerar under samtliga veckodagar. Y-tåget trafikerar vardagar från Karis kl. 05:33 och anländer till Helsingfors kl. 06:46.

  Tågtidtabellerna finns på VR:s hemsida. Nedan tidtabells- och hållplatsinfo för de nya turerna.På resor mellan Karis, Sjundeå och HRT-området tillämpas VR:s tariff för närtrafik och VR:s biljettprodukter används.

  Närmare information om kollektivtrafiken och biljettförmåner i Raseborg finns här. Delta även i vår tävling senat 1.9.2017 här.

  14.08.2017

  Läs mer...

 • Havsmanualen nu tillgänglig via öppen karttjänst

  Noggrannare information om Raseborgs havsmiljö och verktyg för att bevara den - Resultaten från projekt Havsmanualen nu tillgängliga via öppen karttjänst

  År 2014–2016 förverkligade Raseborgs miljöbyrå i samarbete med Yrkeshögskolan Novia projektet Havsmanualen, som utrett naturens tillstånd inom Raseborgs kustvatten samt faktorer som påverkar tillståndet. Utredningens resultat fungerar som ”en manual” till havsområdets natur, och centrala resultat har nu även publicerats som kartmaterial i Raseborgs stads karttjänst. Tillgången till tjänsten finns i adressen karta.raseborg.fi, Havsmanualens kartmaterial kan hittas via menyn på vänstra sidan: Miljö > Havsmanualen.

  18.07.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 26.6.2017

  På sitt möte godkände stadsstyrelsen budgetgrunderna för år 2018. Grunderna distribueras till nämnder och sektorer att iakttas i beredningen av 2018 års budgetförslag.

  Tjänsteinnehavarna vid koncerntjänster befullmäktigas ge preciserade direktiv och anvisningar samt göra eventuella tekniska korrigeringar i grunderna under sommaren.

  Dessa rapporteras därefter till sektionen och stadsstyrelsen vid de första sammanträdena efter sommarpausen.

  Därtill delade stadsstyrelsen ut bidrag till föreningar och sammanslutningar för sammanlagt 49 750 euro.

  Reviderat förslag till reglementet för beviljande av bidrag till sammanslutningar tas till behandling så att eventuella förändringar tas i beaktande i budgeten för 2018. Beviljade bidrag framgår här.

  27.06.2017

  Läs mer...

 • Musikgåvan till alla raseborgare

  Hem igen - Kotiin taas är en tvåspråkig låt tillägnad raseborgarna inom ramen för jubileumsåret Finland 100 år. Låten är ett samarbete med de lokala artisterna Clarissa, Emilia Ekström, Joseph och Mikko Sipola. Samtliga artister är uppvuxna eller bosatta i Raseborg och har deltagit i nationella musiktävlingar där de vunnit renommé. Låten distribueras bl.a. via Sony Music på iTunes, Spotify, radiokanaler och YouTube.

  Nöjesproducenten och projektledaren Niklas Rosström har tillsammans med musikproducenten Erik Nyholm och Pasi Hiihtola skrivit texten och musiken. Musikvideon har filmats av Gugge Wasenius och Laura Pulli från Lallallaa Productions.

  Läs mer i pressmeddelandet.

  19.06.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!