• Stadsstyrelsens beslut 22.6.2016

  Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sista möte inför sommaren bl.a. bidrag till sammanslutningar 2016.Föreningar och sammanslutningar har på basen av kungörelse inlämnat ansökningar om bidrag för verksamhet och projekt år 2016.

  Stadsstyrelsen beslöt bevilja sammanlagt 48 000 € i bidrag till föreningar och sammanslutningar enligt denna bilaga.

  Därtill antecknade stadsstyrelsen utvärderingsberättelsen 2015 för kännedom. Styrelsen inbegär av samtliga förvaltningsenheter/nämnder genmälen till den 16.9.2016.

  29.06.2016

  Läs mer...

 • Badsäsongen inleds

  Värmen har kommit och den officiella badsäsongen inleds snart (15.6-31.8). Närmare information om Raseborgs badstränder och dess vattenklassificeringar hittar du här.

  Inför badsäsongen 2016 vill Sydspetsens miljöhälsa påminna om följande:På verksamhetsområdet finns tio allmänna, s.k. EU-badstränder och 24 mindre allmänna badstränder. Badvattenklassen för EU-badstränder fastställs efter varje badsäsong och baserar sig på undersökningsresultaten av badvattnet från de fyra föregående åren. Nio av de tio allmänna badstränderna har en klassificering mellan tillfredsställande och utmärkt.

  28.06.2016

  Läs mer...

 • Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö

  En grupp representanter för lokala företag samt städerna Hangö och Raseborg har 17.6.2016 undertecknat med Cinia ett intentionsavtal, där man avtalar om en intention att bygga en förgrening till Cinias nyligen färdigsställda internationella C-Lion1-havskabelsystem som löper mellan Finland och Tyskland.Kostnadskalkylen för den nya Hangö-anslutningen till C-Lion1-kabeln är ca 10 miljoner euro. När förgreningen förverkligas investerar en lokal grupp investerare i enlighet med intentionsavtalet 3 miljoner euro i kabelsystemet.

  Hälften av det lokala beloppet investeras av Ekenäs Energi, Karis Telefon och Andelsbanken Raseborg, vardera en halv miljon euro. N3M Groups insats är 250 000 euro, Forcit, Hangö Hamn och Ekenäs Sparbank deltar med 100 000 euro var. Privatpersonerna Björn Siggberg och Olof Exell investerar vardera 100 000 euro i projektet.

  28.06.2016

  Läs mer...

 • Ta sommarbussen och upptäck Raseborg!

  Raseborg är ett sommarparadis med mycket att se och uppleva. Denna sommar kommer det att finnas ett behändigt sätt att se olika stadsdelar och byar, särskilt om du saknar egen bil eller t.ex. kommit med båt eller tåg! Ta sommarbussen från Ekenäs och hoppa av antingen vid Raseborgs slottsruin, i Karis, Pojo, Fiskars eller Tenala. Du kan naturligtvis också åka hela vägen tur-retur eller stiga på vid en annan hållplats. Sommarbussen kommer att starta kl. 11 på tisdagar och lördagar från Ekenäs järnvägsstation under tiden 27.6 – 7.8.2016.

  27.06.2016

  Läs mer...

 • Avvikande öppethållningstider under sommaren 2016

  Verksamheten vid stadens förvaltningsenheter i stadshuset är begränsad 27.6-31.7.2016. Förvaltningsenheternas verksamhet är begränsad under sommarmånaderna p.g.a. personalens semestrar. Semestrarna koncentreras till juli månad då förtroendemannaorganen inte sammanträder och till den tiden av året när det är minst kundbesök. Arrangemangen minimerar behovet av vikarier samt tryggar möjligast effektiv verksamhet före och efter semestern.

  Förvaltningsenheterna har sommarstängt 27.6-31.7.2016. Förvaltningsenheternas förmän ansvarar för att den nödvändiga verksamheten säkerställs och att det alltid finns någon personal och ansvarsperson på plats. Sommarstängt berör inte stadens växel och nödvändig kundservice, som affärsverkets service, byggnadsinspektion, turistinformation. Kunder som behöver blanketter och övrig information hänvisas till front-office i Ekenäs, adress Ystadsgatan 3.

  27.06.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 30.5 och 6.6.2016

   

  Vid ett extra möte 6.6 behandlade stadsstyrelsen endast revideringsförslaget av förvaltningsstadga. Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige godkänner förslaget till revidering av förvaltningsstadgan med vissa tillägg. Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.Stadstyrelsen återkommer till revidering av hela förvaltningsstadgan under år 2016.

  På mötet 30.5.2016 behandlade stadsstyrelsen bl.a. åtgärdsprogrammet för Raseborg 202, ett revideringsutkast till ny förvaltningsstadga och resultatet av samarbetsförfarandet.

  10.06.2016

  Läs mer...

Like it? Share it!