• Kul att jobba i Raseborg - sommarjobb 2015

  Staden anställer i sommar 100 ungdomar för en månad till olika sommarjobb. Det kan vara bl.a. som parkarbetare, museiguide, kanslist, simövervakare, lägerledare, vårdare, städare eller fastighetsskötare. Stadens sommarjobb är avsedda för skolelever och studerande över 16 år och under 30 år (f. 1985-1999). Ansökningstiden pågår 16.2-15.3.2015. Ansökningen görs elektroniskt via stadens rekry-program. Mera information om sommarjobben och länk till ansökningsblanketterna finns på stadens hemsida under Lediga jobb.

  Sommarjobbssedlar

  Alla raseborgsungdomar som är födda 1999 får av staden en sommarjobbssedel som är värd 400 €. Sedeln och mer information om den delas ut direkt till ungdomarna i skolan. Sommarjobbssedeln är ett stöd som staden beviljar arbetsgivare som anställer ungdomar som fått en sommarjobbssedel. Råd till arbetsgivare finns här.

  16.02.2015

  Läs mer...

 • Radhustomt till salu

  Raseborgs stad bjuder ut till försäljning en radhustomt ("Mäntykoto") vid Björknäsgatan 25a, 710-6-110-1. Tomtens storlek är 2 448 m².

  Enligt detaljplanen får tomten bebyggas med bostadsbyggnad (radhus) i högst 2 våningar och byggnadsrätten är ca 979 m²vy. Tomten säljs till högstbjudande. Om anbuden är lika höga avgörs ordningen genom lottning.

  10.02.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 9.2.2015

  På sitt möte 9.2.2016 godkände stadsstyrelsen en vägkarta för optimering av utnyttjandet av sjukvårdsfastigheterna i staden. Raseborgs stad gjorde år 2012 i samband med köpet av Ekåsen ett intentionsavtal HNS styrelse vars syfte var att koncentrera all specialsjukvård (VNS och HHS affärsverk) till ett campus kring VNS. I planerna ingick ett nybygge stadens bäddavdelning, Ekenäs hälsovårdsstation och psykiatrin. Under hösten och våren har man i en arbetsgrupp bestående av stadens, VNS och HNS Lokalcentral, diskuterat alternativa utrymmeslösningar.

  10.02.2015

  Läs mer...

 • Dags att ansöka om dagvårds- eller förskoleplats

  Ansökan om kommunal dagvårds- eller förskoleplats för verksamhetsåret 2015-2016 inlämnas senast måndagen den 2.3.2015.

  Elektronisk dagvårds- och förskoleansökan kan göras på stadens webbplats. Ansökningsblanketter kan alternativt printas ut från stadens hemsida eller avhämtas från bildningskansliet/dagvård (Ystadsgatan 3, Ekenäs) samt från alla dagvårdsenheter i kommunen.

  Dagvårdens verksamhetsår inleds den 3 augusti 2015. Förskolans läsår inleds onsdagen den 12 augusti och följer skolans läsår.

  06.02.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 26.1.2015

  På sitt möte 26.1.2014 behandlade stadsstyrelsen utlåtandet om utkastet till regeringsproposition om metropolförvaltningen och därtill anslutna lagförslag. De problem som stadsstyrelsen i Raseborg påtalade i sitt tidigare utlåtande i maj 2014 kvarstår i lagförslaget. Förslaget utgår fortfarande från att landskapsplaneringen och utvecklingspolitiken i Nyland ska splittras på två organisationer. Det kan inte Raseborgs stad omfatta.

  30.01.2015

  Läs mer...

 • Tre laddningspunkter för elbilar i Ekenäsområdet

  För tillfället erbjuder Ekenäs Energi tre laddningspunkter i Ekenäs, och antalet laddningspunkter utökas både geografiskt och till antalet efter hand som efterfrågan stiger. Användningen av laddningspunkterna är tillsvidare gratis, men från och med februari 2015 måste man registrera sig som användare för att använda laddningspunkterna.

  28.01.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!