• Stadsstyrelsens beslut 15.01.2018

   

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. val av turistchef, personalarrangemang inom social- och hälsovårdssektorn och försäljning av fastigheten Lyckebo.

  Rekryteringar

  Stadsstyrelsen valde ekon.mag. Ville Vuorelma till ny turistchef.

  Stadsstyrelsen beslöt lediganslå tjänsten som controller vid ekonomiavdelningen. Controller inom ekonomiavdelningen fungerar som enhetschef, har personalansvar och ansvar för avdelningens budget. Dessutom har controllern övergripande ansvar för den interna kontrollen; implementering, processbeskrivningar, kontroll och rapportering och fungerar som ordförande i stadens controllerteam.

  På mötet beslöts samtidigt att ekon.mag. Evalotte Spring-Lindström, som innehaft tjänsten som controller för ekonomiavdelningen, utses till t.f. social- och hälsovårdsdirektör fr.o.m. 12.3.2018, tills en ny social- och hälsovårdsdirektör tillträder, dock högst t.o.m. den 14.8.2018. 

  Detta efter att nuvarande social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen beviljades avsked på egen begäran.

  16.01.2018

  Läs mer...

 • Rösta fram prismottagare!

  Vem tycker du ska få Raseborgs stads kulturpris, miljöpris, idrottspris 2017? Och vem är årets raseborgare 2017?

  Du kan rösta på en kandidat per priskategori. Du kan rösta i alla kategorier eller endast i de kategorier som du vill.

  Rösta på din kandidat senast 25.1.2018 kl. 23.59. Röstningen öppnar fredag 5.1.2018 kl. 18.

  https://player.myzef.com/raasepori/ajax/?q=154-7fa97906

   

  Kandidater

  Kulturpriset

  Greetings from Suomi-utställning i Fiskars, Andelslaget Onoma.

  Författare Maria Turtschaninoff

  Okänd soldat-produktionen i Harparskog, Okänd soldat i Harparskog r.f.

  Årets idrottare

  Jonna Berghem (friidrott)

  Daniel Forsell (skytteorientering)

  Joni Stenström (skytte)

  Miljö

  Emmaus-Westervik r.f.

  Raseborgs Natur r.f.

  Lokala REKO-ringar

  Årets raseborgare

  Emilia Horttanainen, samhälls- och skolaktiv

  Karis Finlands Paris-arbetsgrupp

  Mikaela Sundström, Julhjälpen

  09.01.2018

  Läs mer...

 • Raseborgs stads inflyttningsundersökning 2017

  Viktiga resultat från undersökningen

  93 % skulle rekommendera Raseborgs stad som bostadsområde för sina vänner och bekanta.

  86 % tror att de bor i Raseborg om fem år.

  71 % av de svarande kände till Raseborgs stad väl innan de flyttade hit.

  18.12.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!