• Raseborgs stads strategi 2018-2021: workshop och webbenkät

  Stadens strategiworkshop kommer till din by – kom med!

  Delta och påverka Raseborgs stads strategi 2018-2021.Öppna workshops ordnas i november och december:

  22.11 Pojo kl. 18-20, Stämbacken (Hanna Gardbergsvägen 1)

  23.11 Tenala kl. 18-20, Villa Christine (Germundbyvägen 12)

  28.11 Ekenäs kl. 18-20, Hotel Sea Front (Vitsippsgatan 2)

  7.12 Bromarv kl. 18-20, Villa Vera (Bromarvvägen 1815)

  13.12 Fiskars kl. 18-20, Lokalen (Fiskarsvägen 12)

  14.12 Svartå kl. 18-20, (platsen ännu öppen)

  18.12 Snappertuna kl. 18-20, Tunaborg (Snappertuna Kyrkväg 129)

  19.12 Karis kl. 18-20, (platsen ännu öppen)

  24.11.2017

  Läs mer...

 • Raseborg och Ingå firar Finland 100 år tillsammans 6.12.2017

  Självständighetsdagens program börjar med lokala uppvaktningar och gudstjänster i respektive kommun / stad. Den egentliga festen  Tillsammans – Yhdessä  börjar kl. 15.00 i Ingå Aktia Arena.

  Festen är öppen för alla, det viktiga är att vi firar Tillsammans!

  Till och från festen arrangeras gratis busstransport enligt följande:

  13.40 Antskog, Rahnola vägskäl

  13.45 Fiskars, torget

  13.50 Pojo kyrkoby, busstation

  14.05 Karis busstation

  14.20 Svartå, kiosken

  14.45 Ingå Arena

   

  13.30 Bromarf

  13.50 Tenala

  14.05 Ekenäs busstation

  14.15 Langansböle

  14.25 Karis Shell

  14.45 Ingå Arena

  Anmälningar tas emot per e-post till adressen kult@raseborg.fi. Festen är planerad så att man hinner hem för att kunna följa med slottsbalen på tv.

  23.11.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 20.11.2017

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. budgeten 2018 och ekonomiplanen för 2018-2020. Behandlingen fortsätter på mötet 27.11.2017.

  Ekonomifrågor

  Stadsstyrelsen behandlade budgetsförslaget för 2018 samt ekonomiplan 2018-2020. Alla sektorchefer deltog i mötet. Behandlingen fortsätter på stadsstyrelsens möte 27.11.2017, då avsikten är att godkänna ett förslag som behandlas i stadsfullmäktige 4.12.2017.

  Stadsstyrelsen antecknade de avdelningsvisa rapporterna för kvartal III, 1.1.-30.9.2017, som också har behandlats i nämnderna.

  Yrkeshögskolan Novia har anhållit om basfinansiering för Forskarkollegiet inom bioekonomi vid högskolan. Stadsstyrelsen beslöt föreslå för stadsfullmäktige att staden deltar med högst 150 000 €/år under tiden 2018 - 2022. Villkor för stadens betalningsandel är att Novia erhåller 250 000 €/år övrig basfinansiering för forskarkollegiet. Stadens betalningsandel bestäms utgående från en total basfinansiering om 400 000 €/år.Samarbetsavtalet mellan staden och Novia ska konkretiseras och rapporteras till stadsstyrelsen.

  21.11.2017

  Läs mer...

 • Barnens Raseborg finns nu virtuellt

  Arbetsgruppen för barnvänlig kommun har utarbetat en virtuell sida - Barnens Raseborg - via vilken barnen kan bli bekanta med kommunen och dess serviceutbud.

  – Vi har länge ansett att stadens funktioner och service för barn och unga borde tydligare lyftas fram i en webbmiljö, men på barnens premisser, med ett enkelt språk och visuellt. Det finns de facto en massa information redan nu, t.ex. på stadens webbplats men språkbruket är för vuxna, och därför ansåg vi att basinformation för den här målgruppen är på sin plats, berättar kulturplanerare Sirpa Huusko som är medlem av arbetsgruppen.

  Våren 2017 fick Raseborgs stad ett understöd som var avsett för att främja barnvänliga syften. Sedan år 2015 har staden utmärkelsen Barnvänlig kommun som utdelas av UNICEF Finland.

  Arbetsgruppens nya ordförande Charlotte Lindh anser att konceptet barnvänlig kommun borde bli lättare att greppa och förstå.

  13.10.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!