• Stadsstyrelsens beslut 20.4.2015

  Stadsstyrelsen behandlade åtgärdsprogrammet på sitt möte. Förslaget till åtgärdsprogram omfattar 16 åtgärder vars totala effekt är åren 2016-18 uppskattad till 12,1 mn € i år 2015 års pris. Summorna för respektive år beskriver den estimerade nettoeffekten av åtgärden respektive år. Huvuddelen av åtgärderna (3,1 mn €) är planerade till år 2016.

  21.04.2015

  Läs mer...

 • Riksdagsvalet 2015

  Valdeltagandet i riksdagsvalet 2015 var i hela landet 70,1 procent. I Raseborg var valdeltagandet 69,5 och i Nylands valkrets 72,3. Bekanta dig med valresultaten på Val.fi -sajten. Notera att valresultaten är preliminära.

   

  20.04.2015

  Läs mer...

 • Bygg bo i Raseborg

  Arbeta, bo och bygg i trivsam tvåspråkig miljö halvvägs mellan Helsingfors och Åbo med bra kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Hitta dig ett eget smultronställe i Raseborg.

  20.04.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 13.4.2015

  Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte 13.4.2015 att föreslå Tom Simola för stadsdirektörsposten i Raseborg. Det slutliga valet av stadsdirektör görs av stadsfullmäktige 27.4.Stadsstyrelsen tog del av BDO:s specialrevisionsrapport av stadens byggnadstillsyn. Stadsstyrelsen konstaterade att vissa åtgärder redan vidtagits, men förutsätter att samhällstekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden vidtar ytterligare åtgärder med anledning de förslag som revisorerna lagt fram i syfte att förbättra processerna, skärpa övervakningen och göra servicen lättare tillgänglig för kunderna. Stadsstyreslen ska informeras om de åtgärder som vidtas på basen av specialrevisionen. Läs mer om rapporten i stadens pressmeddelande.

  15.04.2015

  Läs mer...

 • Invånarna röstar på Årets raseborgare 2015 bland 11 kandidater

  Elva kandidater har nominerats till Årets raseborgare. Alla kandidaterna har gett sitt samtycke till publiceringen och presenteras med invånarnas motiveringar på stadens webbplats www.raseborg.fi/aretsraseborgare. Röstningen pågår under tiden 10.4-8.5.2015 och inleds fredag 10.4 kl. 9.00. Den kandidat som får de flesta rösterna utses till Årets raseborgare.År 2014 valdes Katja Köngas till Årets raseborgare (bilden).

  10.04.2015

  Läs mer...

 • I dialog med stadens förtroendevalda

  Vill du som invånare kontakta stadens förtroendevalda eller ett visst förtroendeorgan (t.ex. nämnd eller stadsstyrelsen)? Undrar du hur du ska göra för att få ett ärende till politisk behandling? Har du ett ärende eller en fråga som du anser att ett förtroendeorgan bör behandla, skicka i så fall ett e-postmeddelande eller din skrivelse till stadens registratur (raseborg@raseborg.fi). Registraturen registrerar ditt brev och all dokumentation du skickat och ditt ärende kanaliseras vidare till rätt tjänsteman eller förtroendeorgan för behandling.

  10.04.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!