• Stadens förvaltningar på nya adresser

  Verksamheterna i Fix-huset, Ystadsgatan 3, har flyttat till nya utrymmen enligt följande:

  19.01.2017

  Läs mer...

 • Läkartjänsterna på Pojo hälsostation upphör

  Den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningens läkartjänster på Pojo hälsostation upphör 31.1.2017.

  I brådskande ärenden ombeds kunder boka tid till läkar- och sjukskötarmottagningen från kl. 8.00 på numret 019-289 3000. Vid icke brådskande ärenden ombeds kunderna boka tid helst efter kl. 9.00 per telefon.

  Hälsostationens övriga verksamhet ändrar inte.

  18.01.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 19.12.2016

  Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte 19.12.2016 bl.a. om ärendet om förflyttning till annat tjänsteförhållande gällande utvecklingschef​en.Politices kandidat Fredrika Åkerö flyttas från tjänsten som ungdomssekreterare till den nya tjänsten som utvecklingschef. Flyttningen är tidsbunden för tiden 1.1.2017 - 31.12.2018. Stadsutvecklingsavdelningens verksamhet - som omfattar kultur- och turisttjänster, information och marknadsföring samt kollektivtrafik och skärgårdsfrågor - utvärderas i sin helhet hösten 2018. Detta eftersom om en landskapsreform genomförs, finns det skäl att granska stadens hela organisationsstruktur på nytt. Omröstning 5 ja-röster, 4 nej-röster och 2 nedlagda.

  20.12.2016

  Läs mer...

 • Ny dataförbindelse ökar affärsmöjligheterna

  Cinia Group Ab och investeringsgruppen C-Fiber Hanko Ab undertecknade 16.12.2016 ett samarbetsavtal, som möjliggör byggandet av en anslutning till Hangö från C-Lion 1 –havskabeln mellan Helsingfors och Tyskland. Målsättningen för företagen och städerna i Hangö och Raseborg är att på området bilda en betydelsefull knutpunkt för datatrafik tillsammans med Frankfurt, Stockholm och Helsingfors. Knutpunkten ökar områdets dragningskraft med tanke på nya företagsetableringar och arbetsplatser. För Cinias del kompletterar anslutningen till Hangö bolagets internationella datanät och ger nya ruttalternativ.

  19.12.2016

  Läs mer...

 • Raseborg bryter trenden - Budgeten för år 2017 uppvisar ett överskott

  Raseborgs stadsdirektör Tom Simola presenterar budgetförslag med överskott för stadsstyrelen 21.11.2016.

  Raseborgs stads ekonomi stabiliseras målmedvetet kontinuerligt och under år 2016 har en organisationsförändring genomförts. Verksamheten börjar löpa fullt ut enligt den nya strukturen från om med år 2017.

  Nu står Raseborgs stad inför att utveckla och effektivera arbetsprocesserna, kommunikationen och ledarskapet. Synliga förändringar för kommuninvånarna blir bl.a. omorganiseringen av byggnadstillsynen och starten av stadsutvecklingsavdelningen. Även stadens nya fastighetsstrategi ska omsättas i praktiken från och med år 2017. Året ska bli ett aktivt försäljningsår.

  18.11.2016

  Läs mer...

 • Ut och skida!

  Tack vare det rikliga snöfallet kan du starta skidsäsongen extra tidigt i år! Det finns nu fina skidspår i Västerby och i Karis. I Västerby kan man skida mellan skolan och Ekenäs port samt runt motionsspåret. I Karis är motionsspåret preparerat och i gott skick.

  Även i Skogby är skidspåren längs med gamla Hangövägen samt det belysta motionsspåret i skidskick (belyst fram till kl. 22).

  Njut av fantastiskt skidväder så länge det varar! Ta del av alla vintersportgrenar här.

  10.11.2016

  Läs mer...

Like it? Share it!