• Stadsstyrelsens beslut 3.3.2015

  På sitt möte 2.3.2015 behandlade stadsstyrelsen bl.a. följande ärenden. År 2017 har det förflutit 100 år sedan Finland blev självständigt. För att inleda förberedelserna i Raseborg utsåg stadsstyrelsen en ledningsgrupp bestående av Thomas Blomqvist ordf., Kerstin Ilander medlem, Ulf Heimberg medlem och tre tjänstemän som utses av stadsdirektören.

  03.03.2015

  Läs mer...

 • I dialog med stadens förtroendevalda

  Vill du som invånare kontakta stadens förtroendevalda eller ett visst förtroendeorgan (t.ex. nämnd eller stadsstyrelsen)? Undrar du hur du ska göra för att få ett ärende till politisk behandling? Har du ett ärende eller en fråga som du anser att ett förtroendeorgan bör behandla, skicka i så fall ett e-postmeddelande eller din skrivelse till stadens registratur (raseborg@raseborg.fi). Registraturen registrerar ditt brev och all dokumentation du skickat och ditt ärende kanaliseras vidare till rätt tjänsteman eller förtroendeorgan för behandling.

  03.03.2015

  Läs mer...

 • Uthyrning av idylliska Café Stallören

  Raseborgs stad hyr ut 2/3 av Stallörens Magasin som finns belägen i Norra Hamnen mitt emot simstranden i Ekenäs. Utrymmet är inrett för café- och enkel matservering.Objektets storlek är ca 80 m2 inomhus och ett yttre utrymme på ca 123 m2. Utrymmena har inget uppvärmningssystem och kan utnyttjas endast under sommarmånaderna.

  02.03.2015

  Läs mer...

 • Nya webbsidor för regionens turism

  Västra Nylands regionala marknadsföringsbolag, Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy, har lanserat nya websidor www.visitsouthcoastfinland.fi för att marknadsföra regionens turism. Webbsidorna presenterar de finaste turismprodukterna i västra Nyland.

  Med är bl.a. Fiskars Bruk, Tytyri gruvmuseum, Kisakallio, Svartå Slott, Hotell Regatta, Westerby Gård, SE-Action, DeliTukku och många andra; alla framstående turismföretag inom regionen. Sidornas syfte är att servera en "bricka" fylld med lockande produkter, som passar för såväl regionens egna invånare som för turister från när och fjärran.

  27.02.2015

  Läs mer...

 • Kul att jobba i Raseborg - sommarjobb 2015

  Staden anställer i sommar 100 ungdomar för en månad till olika sommarjobb. Det kan vara bl.a. som parkarbetare, museiguide, kanslist, simövervakare, lägerledare, vårdare, städare eller fastighetsskötare. Stadens sommarjobb är avsedda för skolelever och studerande över 16 år och under 30 år (f. 1985-1999). Ansökningstiden pågår 16.2-15.3.2015. Ansökningen görs elektroniskt via stadens rekry-program. Mera information om sommarjobben och länk till ansökningsblanketterna finns på stadens hemsida under Lediga jobb.

  Sommarjobbssedlar

  Alla raseborgsungdomar som är födda 1999 får av staden en sommarjobbssedel som är värd 400 €. Sedeln och mer information om den delas ut direkt till ungdomarna i skolan. Sommarjobbssedeln är ett stöd som staden beviljar arbetsgivare som anställer ungdomar som fått en sommarjobbssedel. Råd till arbetsgivare finns här.

  16.02.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 9.2.2015

  På sitt möte 9.2.2016 godkände stadsstyrelsen en vägkarta för optimering av utnyttjandet av sjukvårdsfastigheterna i staden. Raseborgs stad gjorde år 2012 i samband med köpet av Ekåsen ett intentionsavtal HNS styrelse vars syfte var att koncentrera all specialsjukvård (VNS och HHS affärsverk) till ett campus kring VNS. I planerna ingick ett nybygge stadens bäddavdelning, Ekenäs hälsovårdsstation och psykiatrin. Under hösten och våren har man i en arbetsgrupp bestående av stadens, VNS och HNS Lokalcentral, diskuterat alternativa utrymmeslösningar.

  10.02.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!