• Raseborgs webbplats fick nytt utseende

  Raseborgs stads förnyade webbplats lanserades den 1 september 2014. Webbadressen wwww.raseborg.fi är den samma. I webbförnyelsen har noterats de förslag som webbenkäten våren 2014 gav vid handen. Den nya webbplatsen har en lättare och mer överskådlig struktur samtidigt som nyheter och aktualiteter ges prioritet. Sidnavigeringen är användarvänlig och tillåter snabbsökningar i stadens tjänsteutbud via ingångssidan.

  01.09.2014

  Läs mer...

 • Mottagning på Raseborgs hälsovårdscentral

  Till följd av fortsatt trängt läkarläge sköts jouren under dagtid tillsvidare på Raseborgs hälsovårdscentral av Ekenäs hälsostation (Carpelansvägen 17 A). Övrig mottagning samt telefoner fungerar som vanligt vid Karis hälsostation. Grundtrygghetsnämnden beslöt på sitt möte 28.8.2014 att hyrläkare kan användas för att trygga verksamheten. Då läkarläget är normalt återgår jouren till Karis hälsostation. Raseborgs stad meddelar separat om detta.

  29.08.2014

  Läs mer...

 • Vi söker vänfamiljer åt syriska flyktingar

  Vi söker vänfamiljer åt de syriska flyktingarna som kommer till Raseborg i höst. Som vänfamilj får du en inblick i en annan kultur och kan få vänner för livet.

  21.08.2014

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 18.8.2014

  På sitt möte 18.8.2014 behandlade stadsstyrelsen uppdateringsbehoven av stadens förvaltningsstadga. Nuvarande förvaltningsstadga godkändes av stadsfullmäktige 10.12.2012 och den trädde i kraft 1.1.2013.

  19.08.2014

  Läs mer...

 • Havsbotten under lupp i Raseborg

  Under de två följande månaderna kartläggs havsmiljöer och havsbotten på 4 meters djup längs strandområden och i skärgården. På basis av det kartmaterial som samlas in gör Raseborgs stads miljöbyrå en skötselplan för kustvattenområdena. Målsättningen med projektet är renare vatten i förlängningen.

  11.07.2014

  Läs mer...

 • Oljeförbrukningen och koldioxidutsläppen minskar

  Raseborgs stad har lyckats minska på sin oljeförbrukning ytterligare. Under år 2013 minskade oljeförbrukningen med 3 400 MWh, vilket är cirka 33 % mindre än året innan. Detta betyder ca 875 ton mindre koldioxidutsläpp och nästan 280 000 euro i pengar.

  25.06.2014

  Läs mer...

 • Medborgarrådgivning

  Medborgarrådgivningen är en rådgivningstjänst för medborgare som tillhandahålls av Statskontoret. Tjänsten hjälper medborgare hitta rätt myndighet eller rätt elektronisk myndighetstjänst. Detta omfattar även kommunal service.

  24.06.2014

  Läs mer...

 • Budget och ekonomiplan 2014-2016

  Den av stadsfullmäktige godkända budgeten för år 2014 är tuff. De externa utgifterna ska hållas på 2012 års nivå. Nästan alla verksamhetsområden har lyckats hålla sig till ramen eller överskridit den marginellt.

  24.06.2014

  Läs mer...

 • Raseborgs HVC-mottagningar 1.1.2014

  Från och med 1.1.2014 har Raseborg en hälsovårdscentral med tre hälsostationer; Karis, Pojo och Ekenäs. För dig som kommuninvånare innebär det här ingen större förändring. Du kan fortsätta använda din nuvarande hälsostation.

  24.06.2014

  Läs mer...

 • Vägbelysningen avstängd nattetid

  Vägbelysningen på området stängs av nattetid från och med årets slut. Avstängningen gäller då trafiken är lugnast nattetid, endera kl. 00-05 eller 01-04. Enligt ett meddelande från Nylands ELY-central gäller avstängningen bl.a. följande områden i Raseborg: första delen av Tenalavägen, Lojovägens första del (25) samt första sträckan av Ingåvägen (51).

  24.06.2014

  Läs mer...

Like it? Share it!