• Ge din åsikt om den regionala kollektivtrafiken

  NTM-centralen i Nyland, Nylands förbund och kommunerna i regionen har färdigställt ett förslag om kollektivtrafikens servicenivå i Västra Nyland 2017–2020. Fastställandet av servicenivån omfattar Lojo, Vichtis, Ingå, Sjundeå, Högfors, Hangö och Raseborg.Utredningen av kollektivtrafiken och fastställande av servicenivån i Västra Nyland 2017–2020 hittar du här.

  Du kan ge respons på förslaget fram till den 31 maj på adressen: https://www.webropolsurveys.com

  24.05.2016

  Läs mer...

 • Ta sommarbussen och upptäck Raseborg!

  Raseborg är ett sommarparadis med mycket att se och uppleva. Denna sommar kommer det att finnas ett behändigt sätt att se olika stadsdelar och byar, särskilt om du saknar egen bil eller t.ex. kommit med båt eller tåg! Ta sommarbussen från Ekenäs och hoppa av antingen vid Raseborgs slottsruin, i Karis, Pojo, Fiskars eller Tenala. Du kan naturligtvis också åka hela vägen tur-retur eller stiga på vid en annan hållplats. Sommarbussen kommer att starta kl. 11 på tisdagar och lördagar från Ekenäs järnvägsstation under tiden 27.6 – 7.8.2016.

  20.05.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 16.5.2016

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen 16.5.2016 kvartalsrapport I för perioden 1.1-31.3.2016 och antecknade den för kännedom och tillställer den stadsfullmäktige för kännedom.

  Därtill beviljade stadsstyrelsen, i enlighet med gällande avtal, Västnyländska kultursamfundet rf/Luckan Raseborg ett verksamhetsbidrag om 8 000 € för år 2016. Beträffande ett förnyande av avtalet för åren 2017–2020 remitterar stadsstyrelsen frågan till att behandlas under hösten 2016.

  18.05.2016

  Läs mer...

 • Beslutsfattarnas syn på utvecklingen av stadens verksamhet

  - Raseborg ligger mera på den kritiska planhalvan av den egna utvärderingen om man jämför flera kommuner i samma storleksklass anser Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi, som analyserat beslutsfattarnas svar gällande stadens livskraft och attraktionskraft. Undersökningen, som är en del av ARTTU2-forskningsprojektet, gjordes i september-oktober 2015 och i Raseborg var svarsprocenten för fullmäktige 46,5 %.

  10.05.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 25.4.2016

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. mellanrapporten gällande Raseborg 2020. Stadsstyrelsen beslöt att beredningen fortsätter enligt nedanstående riktlinjer.

  Riktlinjerna utgör grund för samarbetsförhandlingarna. Stadsstyrelsens förslag till fullmäktige ges under maj månad. Dessutom konstaterade stadsstyrelsen att målsättningen med att förbättra resultatet med 7 miljoner på årsnivå fram till år 2020 kvarstår.

  26.04.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 11.4.2016

  Stadsstyrelsen behandlade på mötet 11.4.2016 stadens bokslut samt verksamhetsberättelse för år 2015. Räkenskapsperiodens underskott är enligt resultaträkningen 2 594 339,39 euro. Stadsstyrelsen föreslog att underskottet kvarstår på kontot för räkenskapsperiodens över-/underskott. Stadsstyrelsen antecknar dessutom att det kumulativa underskottet i balansräkningen, eget kapital uppgår till 14 182 819,85 €. Den i resultaträkningen bokförda nedskrivningen 116 551,02 € bokförs år 2016 mot grundkapitalet och minskar då det kumulativa underskottet med motsvarande belopp.

  19.04.2016

  Läs mer...

Like it? Share it!