• Vem ska få årets kulturpris och miljöpris i Raseborg?

  Och vem är årets raseborgare?

  Raseborgs stad uppmanar kommuninvånarna att ge sina förslag till 2017 års pristagare. Motiverade förslag kan inlämnas till stadsutvecklingsavdelningen per e-post till utveckling@raseborg.fi senast 13.12.2017.

  Röstning

  Välmotiverade förslag på kandidater publiceras på stadens webbplats med kandidaternas godkännande och invånarna kan rösta på sin favorit 5-25.1.2018.

  Priserna

  Årets raseborgare bör uppfylla vissa kriterier: Hen har med sin verksamhet/aktivitet fungerat som en god förebild för Raseborg och har idkat gott samarbete med positiv attityd under den tid som staden funnits. Personens hemort bör vara Raseborg.

  Raseborgs stad delar årligen ut ett kulturpris åt en person, förening eller organisation, som på ett förtjänstfullt sätt har främjat stadens kulturliv och dess bild som kulturstad.

  12.12.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 11.12.2017

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. kollektivtrafik mellan Bormarv, Tenala och Ekenäs och försäljning av gamla biblioteket i Ekenäs.

  Ekonomifrågor

  Stadsstyrelsen beslöt att Raseborgs stad förlänger avtalet med Wikströms Busstrafik från 1.1.2018 till vårterminens slut (2.6). Statsstöd för upphandlingen söks via NTM-centralen, vilket bör innehålla ett nytt koncept för kollektivtrafiken.

  Stadsstyrelsen behandlar en helhetsutredning över kollektivtrafiken inom maj månad.

  Skrivelserna från Bromarv Byaråd r.f. och Tenala byarådsförening r.f. som lämnats in till staden är därmed besvarade.

  Endel förändringar gjordes i stadens fastighetsportfölj, och ett anbud för gamla biblioteket i Ekenäs godkändes. Tomten med tillhörande byggnad säljs till Olli Soulie’ för 103 280 € i enlighet med inlämnat anbud.

  12.12.2017

  Läs mer...

 • Raseborgs stads strategi 2018-2021: workshop och webbenkät

  Sista chansen att svara på webbenkäten om Raseborgs stads kommande strategi 2018-2021! Svarstiden pågår till 15.12.2017.

  Staden hoppas att så många som möjligt deltar i arbetet med den nya strategin genom att svara på enkäten. Enkäten består av 20 frågor och utförs i samarbete med företaget Kissconsulting.

  Om du inte har tillgång till dator finns det kunddator tillgänglig på stadens bibliotek, och där finns även enkäten i pappersformat om det inte är möjligt att svara elektroniskt.

  Den elektroniska enkäten hittar du på stadens hemsida (första sidan)

  www.raseborg.fi

  Stadens strategiworkshop kommer till din by – kom med!

  Delta och påverka Raseborgs stads strategi 2018-2021.Öppna workshops ordnas i november och december:

  13.12 Fiskars kl. 18-20, Lokalen (Fiskarsvägen 12)

  14.12 Svartå kl. 18-20, FBK-huset  (Björkkullavägen 1)

  18.12 Snappertuna kl. 18-20, Tunaborg (Snappertuna Kyrkväg 129)

  19.12 Karis kl. 18-20, Fokus-utställningssal (Centralgatan 90-92)

  12.12.2017

  Läs mer...

 • Lyckad självständighetsfest i Ingå

  Raseborg och Ingå firade Finland 100 tillsammans. Den gemensamma festen för självständigheten drog fullt hus i Ingå den 6 december.

  ”Finland är humlan som egentligen inte borde kunna flyga.” Så sade författaren Kjell Westö i sitt festtal.

  Läs Westös tal i sin helhet här:

  http://www.selmastories.se/forfattarna/kronika/kjell-westo-vi-finland-ar-den-dar-humlan-som-flyger-fast-den-inte-borde-kunna/

  Tusen tack till alla gäster och samarbetspartner, som skapade festen – tillsammans!

  08.12.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!