• Svenska dagen 6.11 i Raseborg

  Årets Svenska dagens huvudfest kommer att ordnas i Raseborg. Folktinget har lyckats engagera den folkkära artisten Lill Lindfors som kvällens huvudartist och räknar med att fylla Bollhallen i Ekenäs på festen. Årets festtal hålls av försvars- och idrottsminister Carl Haglund och på festen delas Folktingets förtjänstmedalj ut.

  Folktinget står årligen värd för Svenska dagens huvudfest och i år samarbetar Folktinget med Raseborgs stad och med Nylands brigad kring arrangemangen.

  21.10.2014

  Läs mer...

 • Badvattenklassificeringarna färdiga för nästa badsäsong

  Sydspetsens miljöhälsa (Symi) har som övervakande myndighet sammanställt resultaten från uppföljningen av badvattenkvaliteten från sommaren 2014. Sammanställningen görs i enlighet med kraven i förordningen om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder (177/2008). Samtidigt granskas klassificeringen av de större, sk. EU-badstränderna. Klassificeringen baserar sig på de senaste fyra badsäsongernas provresultat och uppdateras årligen efter badsäsongen.

  Klassificeringen för fyra av totalt tio badstränder, som finns inom verksamhetsområdet för Sydspetsens miljöhälsa, kommer att ändras till det sämre. För två av stränderna bli klassificeringen dålig. Den ena är Knipan i Ekenäs, för vilken klassificeringen ändrar från tillfredsställande till dålig.

  17.10.2014

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 13.10.2014

  Till de ärenden som stadsstyrelsen behandlade måndag 13.10 hörde bl.a. godkännandet av det avtal kulturförvaltningen gjort med Traditionsföreningen för militärmusik rf. Via samarbetsavtalet åläggs föreningen Traditionsföreningen för Militärmusik r.f. att med Traditionsmusikkåren årligen uppträda i Raseborg på veterandagen, de stupades dag, självständighetsdagensamt på julafton. Mindre preciseringar gjordes i avtalet.

  Närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer årligen maximiantalet taxitillstånd per kommun genom att be om ett utlåtande. Antalet taxitillstånd i Raseborg är år 2014 sammanlagt 59.

  14.10.2014

  Läs mer...

 • Tjänster inom bildningen upplevs mera positivt

  De flesta kommuninvånare mår bra och är nöjda med servicen, men dock blir en del av de invånare som är i behov av service utan, konstateras i en omfattande utredning över invånarnas välbefinnande i sex kommuner.

  I utredningen deltog 1 421 vuxna kommuninvånare (13/1000 invånare) i mars 2014. Utredningen gjordes av sex kommuner (Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Raseborg, Sjundeå) samt Socialkompetens, kunskapscentrum inom den sociala branschen. Invånarna svarade på frågor om deras erfarenheter och åsikter om boendetrivsel, hälsa och välbefinnande, kommunens serviceutbud, beredskap till elektronisk ärendehantering och deras tillit till kommunens verksamhet. Utredningens resultat har till lämpliga delar speglats mot resultaten av en motsvarande utredning år 2010 i Lojo, Raseborg och Sjundeå.

  I Raseborg svarade 194 personer (14 % av alla som deltog).

  13.10.2014

  Läs mer...

 • Unga skådespelare söks

  Lola upp och ner är en sexdelad TV-serie som bygger på Monika Fagerholms roman med samma namn. Den svenskspråkiga TV-serien spelas in i Raseborgstrakten under vårvintern och sommaren 2015. Regissören Ulrika Bengts (som regisserat bl.a. Lärjungen) och producenten Mats Långbacka ordnar en första provfilmning i Ekenäsområdet 25–26.10.2014. I serien finns ett flertal roller för filmintresserade unga flickor och pojkar mellan 10 och 22 år.

  09.10.2014

  Läs mer...

 • Ökat välmående och 1 300 utvecklingsidéer till följd av FEELIT-projektet

  Raseborgs stads arbetshälsoprojekt FEELIT genomfördes i samarbete med Skärgårdens arbetshälsoakademi under åren 2011-2013.Stadens utgångspunkt i projektet har varit att investeringar i arbetshälsa och välmående syns i ökad närvaro på arbetsplatsen, ökad motivation, trivsel och arbetsglädje. Projektets resultat finns nu samlade i en slutrapport till Arbetarskyddsfonden.

  26.09.2014

  Läs mer...

Like it? Share it!