• Stadsstyrelsens beslut 5.10.2015

  På sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. en översikt av stadsdirektören Tom Simola där han lyfter fram tyngdpunkterna i verksamheten under de närmaste åren.Stadens organisation och servicestruktur bör ses över. Följande saker ges prioritet:

  · en ny enklare organisation, ny förvaltningsstadga

  · effektivering av servicestrukturen, nytt konkret åtgärdsprogram

  · nya IT-lösningar

  · nytt grepp om näringslivsutvecklingen

  · genomgång av stadens byggnader och fastigheter, effektivare användning

  · satsningar på personalens kunnande och motivation

  · satsningar på inflyttning, bostäder och närmiljön, bl.a. uppdatering av byggnadsordningen.

  Målsättningen är att fullmäktige senast i maj 2016 ska fatta beslut om en ny förvaltningsstadga och ett nytt åtgärdsprogram som skulle granska stadens servicestruktur.

  06.10.2015

  Läs mer...

 • Mottagningscentralerna i Raseborg - vem ansvarar för vad?

  Sammanlagt 20 000 personer har anlänt till Finland och sökt asyl i landet sedan årets början. Migrationsverket som handhar behandlingen av asylansökningarna ansvarar även för placeringen av asylsökanden som saknar logi. Finlands Röda Kors etablerar mottagningscentraler som inhyser asylsökanden på begäran av Migrationsverket. Behovet av dylika anläggningar har varit stort och i september inrättades två mottagningscentraler i Raseborg i Röda Korsets regi. På förläggningarna i Raseborg - Mjölbolsta och Raasepori Resort - finns för närvarande omkring 600 asylsökanden med olika nationaliteter, varav merparten härstammar från Irak.

  06.10.2015

  Läs mer...

 • Raseborg och Kisakeskus på ELMA–mässan

  ELMA-mässan i Helsingfors Mässcenter är en del av mässhelheten Vårt veckoslut, som vänder sig till hela familjen och består av fem evenemang: ELMA, Metsä, Kädentaito, OutletExpo och Lemmikki. Raseborgs stad deltar i mässan i samarbete med Kisakeskus. Delta i utlottningen och du kan vinna fribiljetter till mässan.

  – Vi marknadsför Raseborg till eventuella nya invånare som en fortsättning på stadens Bygg bo-kampanj. På estraden uppträder dessutom lokala artister från fredag till söndag, berättar Raseborgs stads informatör Marie Sandberg.

  – Vi tycker att det är viktigt att berätta om Raseborg som en aktiv, barnvänlig och trevlig boplats i närheten av huvudstadsregionen, och att här finns evenemang och motionsglädje året runt.

  23.09.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 21.9.2015

  Stadsstyrelsen behandlade på mötet ett ställningstagande till y-tågtrafikens fortsättning. Kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat ett avtal om upphandlad tågtrafik och om vissa detaljer i den trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten åren 2016-2019. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 december 2015. Tidtabellerna för den avtalstrafik som KM upphandlar och den trafik som hör till den allmänna trafikplikten preciseras under höstens lopp. Tidtabellerna träder i kraft den 27 mars 2016. Avtalet finslipas i höst och ska därefter godkännas av statsrådets finansutskott. Från och med den 27 mars 2016 upphandlar KM inte längre trafik på rutterna Hangö-Karis. Inom närtrafiken i Helsingforsregionen dras trafiken med Y-tåg in.Raseborgs stad motsätter bestämt nedläggningen av Y-tågtrafiken i sitt ställningstagande. 

  22.09.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 7.9.2015

  Stadsstyrelsen gav för stadens del ett enhälligt positivt utlåtande om grundandet av en mottagningscentral för asylsökande flyktingar i Mjölbolsta. Därtill beviljades bildningssektorn tillstånd att starta en grupp med förberedande utbildning. Stadens nuvarande personal i sjukhusbyggnaden informerades i förväg. Läs stadens pressmeddelande här

  08.09.2015

  Läs mer...

 • Tom Simola tillträdde stadsdirektörstjänsten 1.9

   

  Kimitoöns kommundirektör Tom Simola tillträdde tjänsten som Raseborgs stadsdirektör tisdag 1.9.2015. Nuvarande stadsdirektör Mårten Johansson går i pension hösten 2015. Tom Simola har sin arbetspunkt på stadskansliet i stadshuset, Ystadsgatan 3, Ekenäs.

  Under hösten ordnas olika evenemang där personalen, invånarna samt samarbetsparter träffar den nya direktören. 

  07.09.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!