• Stadsstyrelsens beslut 23.11.2015

  Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte budget för 2016 och ekonomiplan för 2016-2018.Stadsstyrelsens budgetram utgår ifrån ett överskott 2015 på 1,7 mn €. Efter att budgetförslagen från nämnder och beredning inkommit är resultatet negativt 0,6 mn €.Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige godkänner förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018.

  Dessutom behandlade stadsstyrelsen resultatet av samarbetsförfarandet inom staden hösten 2016. Läs mer här http://www.raseborg.fi/pressinformation/11021-samarbetsforfarandets-resultat-2016-24-11-2015

  27.11.2015

  Läs mer...

 • Äkta julstämning i Raseborg

  Kom och njut av julmusik, säsongens delikatesser och dofter, fynda hantverk på julmarknaderna eller kasta dig in i dansens och konstens virvlar. Upplev den äkta, traditionella julen i Raseborg.Julens evenemangskalender hittar du här. Nära. En stämningsfull jul ger glädje.

  26.11.2015

  Läs mer...

 • Raseborg står inför stora förändringar

  Driftsekonomin

  Budgeten för år 2016, som visar ett underskott på 0,6 miljoner euro, bygger på realism. Budgetåret blir bättre än normalt tack vare att staten år 2016 betalar kostnadsutjämningar till kommunerna i form av högre statsandelar. Utan denna utjämning skulle underskottet vara 2 miljoner euro större.

  Under ekonomiplaneperioden (2016-2018) kommer Raseborg att göra ett underskott på ca 7 miljoner euro, om inte åtgärder vidtas för att balansera stadens ekonomi. Vid utgången av år 2014 hade staden ett underskott på 12,5 miljoner euro från tidigare år. År 2015 uppskattas staden göra ett underskott på 0,5–1,5 miljoner euro. Det exakta beloppet konkretiseras efter eventuella fastighetsförsäljningar.

  20.11.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 16.11.2015

  Stadsstyrelsen inledde behandlingen av budgetförslaget för år 2016 och ekonomiplanen 2016- 2018. Behandlingen fortsätter vid följande möte om en vecka.

  Finlands naturskyddsförbunds Nyländska krets rf fortsätter med sitt projekt Ketosirkka under 2015 och anhåller om bidrag för fortsatt projekttid 1.3.2015 - 28.2.2018. Projektet syfte är att genom sysselsättande verksamhet utföra naturskyddsarbete och projektet har pågått i över tio år. Stadsstyrelsen beviljade kommunalandel 2 000 € för år 2015 samt reserverade 3 000 €i budgeten för år 2016 för detta naturskyddsarbete.

  17.11.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 2.11.2015

  På sitt möte 2.11.2015 behandlade stadsstyrelsen bl.a. inkomstskattesatsen i Raseborg år 2016. Inkomstskattesatsen för år 2014 höjdes med en procentenhet till 22,00 %, efter att i fyra år ha legat på 21,00 %. Gällande ekonomiplan för åren 2015-2017 beslöt stadsstyrelsen att skattesatsen hålls vid 22,00 % perioden till ända. Den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen i hela landet 2015 är 19,84 % (19,74 % år 2014) och det aritmetiska medeltalet 20,53 % (20,36 % år 2014). Den högsta enskilda inkomstskattesatsen ligger på 22,50 %.

  06.11.2015

  Läs mer...

 • Akut sjuk i Raseborg?

  Från och med 2.11.2015 finns endast en jourmottagning i Raseborg. Den finns på Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9.

  Jourvård innebär omedelbar bedömning och vård av plötsligt insjuknande, skada eller försämring av en kronisk sjukdom. Det är en sådan situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.

  Är du livshotande sjuk, ring 112!

  02.11.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!