• Havsmanualen nu tillgänglig via öppen karttjänst

  Noggrannare information om Raseborgs havsmiljö och verktyg för att bevara den - Resultaten från projekt Havsmanualen nu tillgängliga via öppen karttjänst

  År 2014–2016 förverkligade Raseborgs miljöbyrå i samarbete med Yrkeshögskolan Novia projektet Havsmanualen, som utrett naturens tillstånd inom Raseborgs kustvatten samt faktorer som påverkar tillståndet. Utredningens resultat fungerar som ”en manual” till havsområdets natur, och centrala resultat har nu även publicerats som kartmaterial i Raseborgs stads karttjänst. Tillgången till tjänsten finns i adressen karta.raseborg.fi, Havsmanualens kartmaterial kan hittas via menyn på vänstra sidan: Miljö > Havsmanualen.

  18.07.2017

  Läs mer...

 • Avvikande öppethållningstider sommaren 2017

  Stadshuset

  Verksamheten i stadshuset är begränsad under sommaren 3.7-30.7.2017 p.g.a. personalens semestrar. Semestrarna koncentreras till juli månad då förtroendemannaorganen inte sammanträder och till den tiden av året när det är minst kundbesök.

  Sommarstängt berör inte stadens växel, kundservice eller turistinformation. Kunder som behöver blanketter och övrig information hänvisas till kundbetjäningen i Ekenäs, adress Gustav Wasas Gata 10.

  11.07.2017

  Läs mer...

 • Tidigare ungdomssekreterare Nils Kottelin uppmärksammades

  Nils Kottelin, tidigare ungdomssekreterare i Ekenäs, tilldelades 7 juli priset Den Gyllene Mikrofonen. Han får det för allt han gjort för ungdomar och musiken under åren 1965-1988, bl.a. genom att ordna övningsutrymmen och möjlighet att uppträda samt låta unga musiker utvecklas. Även Kottelins tidigare arbetsgivaren Ekenäs stad (nuvarande Raseborgs stad) avtackades på musikevenemanget Sju Sjutton, som ordnades för första gången i år. Stadskamrer Thomas Karlsson (t.h. på bilden) tog emot priset å stadens vägnar.

  10.07.2017

  Läs mer...

 • Två nya tågturer fr.o.m. 13.8.2017

  Tågtrafiken mellan Helsingfors och Raseborg underlättas fr.o.m. 13.8.2017. Då inrättas två nya tågturer. Linjen för L-tåget från Helsingfors ca kl. 23:00 förlängs från Kyrkslätt till Karis, dit tåget anländer ca kl. 0:15. Detta tåg trafikerar under samtliga veckodagar. Samma tågenhet trafikerar under vardagar det första Y-tåget från Karis före kl. 6:00 och anländer till Helsingfors före kl. 7:00.

  Tågtidtabellerna finns på VR:s hemsida. På resor mellan Karis, Sjundeå och HRT-området tillämpas VR:s tariff för närtrafik och används VR:s biljettprodukter.

  29.06.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 26.6.2017

  På sitt möte godkände stadsstyrelsen budgetgrunderna för år 2018. Grunderna distribueras till nämnder och sektorer att iakttas i beredningen av 2018 års budgetförslag.

  Tjänsteinnehavarna vid koncerntjänster befullmäktigas ge preciserade direktiv och anvisningar samt göra eventuella tekniska korrigeringar i grunderna under sommaren.

  Dessa rapporteras därefter till sektionen och stadsstyrelsen vid de första sammanträdena efter sommarpausen.

  Därtill delade stadsstyrelsen ut bidrag till föreningar och sammanslutningar för sammanlagt 49 750 euro.

  Reviderat förslag till reglementet för beviljande av bidrag till sammanslutningar tas till behandling så att eventuella förändringar tas i beaktande i budgeten för 2018. Beviljade bidrag framgår här.

  27.06.2017

  Läs mer...

 • Musikgåvan till alla raseborgare

  Hem igen - Kotiin taas är en tvåspråkig låt tillägnad raseborgarna inom ramen för jubileumsåret Finland 100 år. Låten är ett samarbete med de lokala artisterna Clarissa, Emilia Ekström, Joseph och Mikko Sipola. Samtliga artister är uppvuxna eller bosatta i Raseborg och har deltagit i nationella musiktävlingar där de vunnit renommé. Låten distribueras bl.a. via Sony Music på iTunes, Spotify, radiokanaler och YouTube.

  Nöjesproducenten och projektledaren Niklas Rosström har tillsammans med musikproducenten Erik Nyholm och Pasi Hiihtola skrivit texten och musiken. Musikvideon har filmats av Gugge Wasenius och Laura Pulli från Lallallaa Productions.

  Läs mer i pressmeddelandet.

  19.06.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!