• Stadsstyrelsens beslut 15.9.2014

  På sitt möte 15.9 tog stadsstyrelsen ställning till vilket social- och hälsovårdsområde (ERVA) staden vill höra till i den nya förvaltningsmodellen för social- och hälsovården (SOTE-modellen). Enligt den nya SOTE-modellen omorganiseras social- och hälsovården i Finland så att kommunerna bildar fem stora vårdområden (ERVA-områden), som från och med år 2017 ordnar vården inom hela området, beslutar om vem som ska producera vården och fördelar resurserna.

  16.09.2014

  Läs mer...

 • Rådfråga om avloppsvatten

  LINKKI-projektet öppnar avloppsrådgivningstelefon under september-oktober 2014 måndagar kl. 9-15 på numret 019-5682975. Projektets rådgivningstelefon betjänar glesbygdsinvånarna.

  15.09.2014

  Läs mer...

 • Skogslandskapet ändras vid nybygge i Tenala

  Raseborgs stad har inlett byggandet av Tenala daghem och nya biblioteksutrymmen som placeras invid skolan. Byggnadens totala areal är 750 kvadratmeter, varav biblioteket upptar 100 kvadratmeter. Nybygget, som förutsätter ändringar i det närliggande skogslandskapet, planeras vara klart om tio månader.

  ̶ Till ändringarna hör att den lövskog, som för närvarande utgör ett vindskydd för granskogen mellan skolan och Bromarvvägen, avverkas med start under vecka 38, säger skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson.

  10.09.2014

  Läs mer...

 • Höstmarknaden anländer till staden

  I år ordnas den traditionella höstmarknaden i Ekenäs torsdag och fredag 18-19.9.2014. Hjärtligt välkommen till Marknadsplanen i Ekenäs på Flemingsgatan där du erbjuds bl.a. matvaror, bakverk och andra läckerheter från när och fjärran, inklusive ett stort utbud av klädesplagg och andra varor. Upplev också landets störta tivoli i vår stad!

  Försäljningen pågår torsdag och fredag kl. 07-20. Raseborgs stad är arrangör för evenemanget.

  08.09.2014

  Läs mer...

 • Jourmottagningen på Karis hälsostation

  Från och med måndag 8.9.2014 fungerar jourmottagningen på Karis hälsostation som normalt.

  08.09.2014

  Läs mer...

 • Raseborgs webbplats fick nytt utseende

  Raseborgs stads förnyade webbplats lanserades den 1 september 2014. Webbadressen wwww.raseborg.fi är den samma. I webbförnyelsen har noterats de förslag som webbenkäten våren 2014 gav vid handen. Den nya webbplatsen har en lättare och mer överskådlig struktur samtidigt som nyheter och aktualiteter ges prioritet. Sidnavigeringen är användarvänlig och tillåter snabbsökningar i stadens tjänsteutbud via ingångssidan.

  01.09.2014

  Läs mer...

Like it? Share it!