• Kom på mässa till regionen!

  Raseborg Expo 2015 - Raasepori Expo

   

  Mässan för dig som är intresserad av fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel och stugliv arrangeras i Karis idrottspark 6–7 juni 2015.Målgruppen är fritidsboende i regionen och alla med intresse för boende och fritidsliv. I anslutning till mässan ordnas även en elbilsutställning. Mässan är öppen lördag 6.6.2014 kl. 10-17 och söndag 7.6. kl. 10-16. På vår mässavdelning möter du flera sakkunniga, se vem som är på plats här

  28.05.2015

  Läs mer...

 • Lediga tomter i Langansböle och Tenala

  Nu finns det möjlighet att reservera tomter vid Sångträdet i Langansböle och Gabrielsgränden i Tenala. Det finns även lediga tomter i Gammelboda, Rävnäs-Kursand, Bromarv, Pojo, Solbacka, Landsbro, Lövkulla, Prästgården, Malmkulla, Bäljars och Svartå.Närmare information på tomtbörsen.

  27.05.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 18.5.2015

  Styrelsen behandlade kvartalsrapporten 1.1-31.3.2015​ på mötet och antecknade rapporten för kännedom En förteckning med exempel över möjliga åtgärder för att balansera årets prognostiserade utfall kommer till stadsstyrelsens sammanträde 1.6.

  21.05.2015

  Läs mer...

 • HINKU-priset till Fredrik Ek

  Finlands miljöcentral har valt Fredrik Ek från Sjundeå till mottagare av HINKU-priset för maj. Priset tilldelades för första gången till en privatperson. Ek har redan flera år på hobbybasis arbetat i talrika projekt som främjar användningen av förnybar energi och energieffektivitet.

  Upprustningen av Valsverksforsens kraftverk i Fiskars by i Raseborg är det senaste projektet för Fredrik Ek och hans vän Timo Karjalainen. Projektet har tagit två år i anspråk. I januari 2015 kunde Ek och Karjalainen efter en paus på 24 år få i gång elproduktionen i kraftverket som är byggt år 1941. Kraftverket kommer att producera årligen ca 500 MWh elektricitet. En del av den el som produceras används lokalt av NIkaris träverkstad i Fiskars by. Den elektricitet som går in i nätet köps av Oulun energia i enlighet med bolagets Farmivirtaa-koncept.

  16.05.2015

  Läs mer...

 • Bygg bo i Raseborg

  Arbeta, bo och bygg i trivsam tvåspråkig miljö halvvägs mellan Helsingfors och Åbo med bra kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Hitta dig ett eget smultronställe i Raseborg.

  08.05.2015

  Läs mer...

 • Elektronisk fakturahantering i Raseborg

  Raseborgs stad och Raseborgs Vatten (FO-nummer 0131297-0) tar emot fakturor även elektroniskt.

  08.05.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!