Vädret i Raseborg

Gatuunderhållet i staden

Anmäl akuta ärenden som berör vägar, trottoarer och allmän fastighetsskötsel till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Ekenäs Sommarkonserters 15-års jubileumsår

År 2014 är Ekenäs Sommarkonserters 15-års jubileumsår, vilket äras med att festivalen undantagsvis pågår i fem dagar 30.7-3.8.2014.

Läs mer...

Havsbotten under lupp i Raseborg

Under de två följande månaderna kartläggs havsmiljöer och havsbotten på 4 meters djup längs strandområden och i skärgården. På basis av det kartmaterial som samlas in gör Raseborgs stads miljöbyrå en skötselplan för kustvattenområdena. Målsättningen med projektet är renare vatten i förlängningen.

Läs mer...

Vattenkvaliteten på badstränderna

Badvattenkvaliteten kontrolleras regelbundet under sommarperioden 15.6-31.8. Badstränderna städas och underhålls under sommaren.

Läs mer...

Raseborgs Vatten tog över Skåldö vattenandelslags verksamhet

Avtalet för övertagandet av vattenandelslagets verksamhet undertecknades torsdag 26.6. Skåldö vattenandelslag representerades av Kimmo Rautvuori, Kyösti Kokki och Ilkka Pitkänen. Från stadens sida deltog t.f. stadsdirektören Thomas Flemmich och stadsjuristen Leila Andersin.

Läs mer...

Sommaröppet 2014

Under sommaren kan stadens olika sektorer ha avvikande öppethållningstider. Aktuell information uppdateras på stadens webbplats. Stadens kanslier håller sommarstängt under tiden 23.6-1.8.2014.

Läs mer...

Oljeförbrukningen och koldioxidutsläppen minskar

Raseborgs stad har lyckats minska på sin oljeförbrukning ytterligare. Under år 2013 minskade oljeförbrukningen med 3 400 MWh, vilket är cirka 33 % mindre än året innan. Detta betyder ca 875 ton mindre koldioxidutsläpp och nästan 280 000 euro i pengar.

Läs mer...

De västnyländska trafiksystemen utvecklas

För utvecklingen av Västra Nylands trafiksystem har utarbetats en ny avsiktsförklaring som alla kommuner i regioner enhälligt förbinder sig till. I avsiktsförklaringen fastställs de på lång sikt viktigaste målen för utvecklingen av trafiksystemet samt de viktigaste åtgärderna för åren 2014–2019.

Läs mer...

Utvecklingen av Norra Hamnen i Ekenäs fortsätter

Stadsstyrelsen i Raseborg godkände på måndag 16.6 ett nytt planeringsreserveringsavtal med Byggnads AB Mäenpää i Jakobstad för utvecklandet av Norra hamnen (handelshamnens detaljplan) i Ekenäs. Avtalet siktar på att bygga ut hamnområdet som en helhet med bostäder och ett affärscentrum.

Läs mer...

Samarbetsförfarandets resultat 2015

Raseborgs stadsstyrelse godkände igår, 16.6, förhandlingsresultatet. I förhandlingen har inte målsättningen på 100 årsverken uppnåtts. Förhandlingens resultat omfattar en inbesparing av 60,25 årsverken under 2015 (enligt tabellen i bilagan). Av dessa 60,25 årsverken är 26 uppsägningar och 34,25 annan avgång.

Läs mer...

Like it? Share it!

Makana - a great place to be

Medborgarrådgivning

RASEBORGS STAD
Ystadsgatan 3, Ekenäs
PB 58
10611 Raseborg

Växel 019-289 2000

Fax 019-289 2111

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Feedback om webbsidorna