• Stadsstyrelsens beslut 23.4.2018

  Stadsstyrelsen behandlade bland annat ett antal tekniska ärenden och kollektivtrafikutredningen på sitt möte 23.4.2018. 

  Stadsstyrelsen utsåg också representanter (och ersättare) till följande stämmor och möten: Jorma Pelkonen (Jan-Mikael Ekholm) för Luksias (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) samkommunstämma 15.6, Harry Yltävä (Mervi Harvio-Jokiaho) för Etevas samkommunstämma 24.5, Göran Karlsson för Västra Nylands Vatten och Miljö r.f:s vårmöte 26.4, Henrik Lindholm för Karis Telefon Ab:s bolagsstämma 25.5, Thomas Flemmich för BAB Karis Panorama AOY bolagsstämma 26.4.

  Stadsstyrelsen beviljade Robert Nyman avsked på egen begäran från tjänsten som bildningsdirektör fr.o.m. 25.6.2018 och beslöt att omedelbart lediganslå tjänsten som bildningsdirektör.

  23.04.2018

  Läs mer...

 • Ny evenemangskalender - se introduktionsvideo här!

  Staden har tagit i bruk en ny evenemangskalender! Kalendern finns på adressen evenemang.raseborg.fi och är helt gratis att använda både för privatpersoner och för föreningar och företag. Man kan alltså mata in evenemang i kalendern helt utan kostnad!

  17.04.2018

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 9.4.2018

  Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte bland annat ett antal tekniska ärenden och åtgärdsprogrammet Raseborg 2020. Benita Öberg föreslås bli social- och hälsovårdsdirektör.

  Sammanlagt 11 personer sökte tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör. Tre kandidater intervjuades och två testades vidare av ett rekryteringsföretag. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att Benita Öberg väljs till Raseborgs nya social- och hälsovårdsdirektör.

  10.04.2018

  Läs mer...

 • Skärgårdsforum

  Staden samlar invånare och aktörer från skärgården till ett forum för att bättre koordinera skärgårdsfrågor. Raseborgs första Skärgårdsforum ordnas onsdagen den 25 april 2018 kl. 18 på stadshuset i Ekenäs. På agendan finns aktuella skärgårdsfrågor men framförallt hoppas staden få veta av invånarna vilka frågor som är viktiga för dem och vad som behöver göras.

  10.04.2018

  Läs mer...