• Stadens svar angående byggnadstillsynen

  Stadsstyrelsen behandlade 15.12.2014 ett skriftlig fråga gällande byggnadstillsynens agerande. Frågan var undertecknad av Ulf Heimberg. I den skriftliga frågan har man preciserat frågeställningen genom att beskriva missnöjet i samband med byggnadsinspektörens agerande. Utredningen och stadsstyrelsens svar framgår ur  protokollsutdraget (§ 455). Stadsstyrelsen konstaterar att de undersökningar som gjorts inte blottlagt sådana fel och brister som skulle kräva stadsstyrelsens beslut.

  Därutöver behandlade stadsstyrelsen tekniska direktörens svar på den skrivelse som riktats till honom samt på andra frågor som ställts i anslutning till Raseborgs stads byggnadstillsyns och ledande byggnadsinspektörs agerande. Skrivelsen till tekniska direktören 'Byggnadstillsynen i Raseborg' (Bilaga 1, Dnr. 9/2014 16.5.2014) ansluter sig innehållsmässigt till den fråga angående missnöje över byggnadstillsynens agerande (Ulf Heimberg 13.10.2014) som riktats till stadsstyrelsen. Därför gavs bemötandet till skrivelsen stadsstyrelsen för kännedom. Tekniska direktörens svar och utredningar framgår ur detta  protokollsutdrag (§ 456).

  18.12.2014

  Läs mer...

 • Stadens förvaltningsenheter är stängda 2.1.2015

  Årsskiftet 2014-2015 infaller så att fredag 2.1.2015 blir en ensam arbetsdag mellan en helgdag och veckoslutet. Stadens förvaltningsenheter inklusive telefonväxeln håller stängt fredagen 2.1.2015. Det rekommenderas därför att brådskande ärenden sköts före årsskiftet. Vi betjänar 22-23.12 och 29-31.12 under normala öppethållningstider kl. 8-16.

  Kontaktuppgifter till stadens personal hittar du på stadens hemsida.

   

  18.12.2014

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 15.12.2014

  Vid årets sista styrelsemöte behandlades bland annat ärenden i anknytning till riksdagsvalet 2015 som förrättas söndag 19.4.2015. Stadsstyrelsen godkände röstningsställen/vallokaler i Raseborg samt utsåg de verksamhetsenheter inom socialvården inklusive straffanstalter som ska vara förhandsröstningsställen vid val.

  18.12.2014

  Läs mer...

 • Stadens julhälsning

  Raseborgs stad skickar inga julkort till sina samarbetsparter i år. I stället understöder staden den flyktinggrupp som anlände hösten 2014 till Raseborg med nödvändigheter för en summa på 1 000 €. Stadens invandrarkoordinator, Karin Ljung, kontaktar familjerna och överräcker gåvor till dessa. Utgångspunkten är att stöda familjerna i deras vardag.

  Staden önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

  18.12.2014

  Läs mer...

 • Taxiresor som ersätts av FPA

  Förfarandet med centraliserad beställning av taxiresor utvidgas till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (dit Raseborg hör) i december. Taxiresor som ersätts av FPA beställs från ett centraliserat nummer inom HNS-området från 10.12.2014:0100 84 001(svenska) eller 0100 84 000 (finska).Ett samtal kostar 1,74 euro + lna, och det kostar ingenting att köa. Beställningscentralen tar emot samtal dygnet runt alla dagar. Med ett samtal kan man beställa resor för två veckor framåt.Så här beställer du taxin

  08.12.2014

  Läs mer...

 • Äkta julstämning i Raseborg

  Snart faller snön och adventsljusen lyser upp fönstren. Koppla av och njut av julens varma dofter och smaker, delta i julinspirerade aktiviteter och gör gåvofynd i små butiker och på marknader.

  Kom och upplev julen i Raseborg, allt från traditionella julmarknader till paddling för tomtenissar. Vi har samlat alla stadens julevenemang på en plats. 

  08.12.2014

  Läs mer...

Like it? Share it!