• Webbsidor på engelska

  Raseborgs stad har fått webbsidor på engelska. Webbsidorna innehåller allmännyttig information om staden, dess organisationsstruktur samt verksamheter i ett nötskal. Det är i huvudsak standardinformation och tillräckliga uppgifter för att skapa sig en uppfattning om stadens serviceutbud och vem man kan kontakta vid behov.Sidorna har utarbetats till följd av den respons som framgick i webbenkäten inför förnyandet av stadens webbplats hösten 2014. Museet, biblioteket, invandrarbyrån och turistbyrån har redan länge haft webbsidor på engelska och de två sistnämnda på flera andra språk.

  08.07.2015

  Läs mer...

 • TiksPac-stationer för en renare miljö

  Raseborgs stad har tagit i bruk 20 stycken TiksPac-stationer där hundägare kan använda påsar för hundbajs runtomkring i stadens olika parker och vid promenadstråk. Påsarna som är kostnadsfria bör slängas efter användningen i allmänna eller egna sopkärl. 

  Stationerna förverkligas i samarbete med TiksPac som verkar i Norden inom miljö- och naturvårdsbranschen och tack vare 18 lokala sponsorer som stöder konceptet om det rena publika rummet.

  26.06.2015

  Läs mer...

 • Badsäsongen är här

  På badstränderna finns det tillgång till badhytter och utedass. Kläder och annan utrustning förvaras på eget ansvar. Badstränderna städas och underhålls under sommaren. Badvattenkvaliteten kontrolleras regelbundet 15.6-31.8. Du kan följa med aktuella badvattenresultat och säkerhetsinstruktioner för badstränderna här.

  23.06.2015

  Läs mer...

 • Invånarna deltar i marknadsföringen av Raseborg

  Vad är det bästa i Raseborg? Rekommenderar du Raseborg som boningsort och varför? Hur kan vi berätta om staden så att den upplevs som en attraktiv ort för inflyttare? De här frågorna ställdes till invånare och sommarboende via stadens Facebook och Twitter maj-juni. Svaren var positiva, och återspeglas i en marknadsföringskampanj som inleds i mitten av juni 2015.

  17.06.2015

  Läs mer...

 • Sommaröppet 2015

  Under sommaren kan stadens olika sektorer ha avvikande öppethållningstider. Aktuell information uppdateras på stadens webbplats.

  Förvaltningsenheterna

  har begränsad öppethållning under tiden 22.6-2.8.2015. Förvaltningsenheternas verksamhet är begränsad under sommarmånaderna p.g.a. personalens semestrar. Semestrarna koncentreras till juli månad då förtroendemannaorganen inte sammanträder och till den tiden av året när det är minst kundbesök.

  11.06.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 1.6.2015

  På sitt möte behandlade stadsstyrelsen möjliga åtgärder för att balansera årets prognos. Bland åtgärderna nämns bl.a. att koncernförvaltningen uppskattar att det finns realistiska möjligheter att verkställa tidigare gjorda beslut att gällande försäljning av aktier och fastigheter som kan minska lånebehovet med 4-6 miljoner euro. Stadsstyrelsen antecknade förteckningen för kännedom och sänder kvartalsrapporten för tiden 1.1-31.3.2015 för kännedom till stadsfullmäktige som sammanträder 8.6.

  02.06.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!