• Sommarjobb 2018

  Staden Raseborg anställer i sommar 100 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Anställningstiden är 1 månad. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, köksbiträde, museiguide, idrottsplansskötare, simövervakare, biblioteksfunktionär, vårdbiträde, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

  Söktiden pågår till 9.3.2018 kl. 12:00.

  Läs mer http://www.raseborg.fi/ledigajobb/14696-sommarjobb-2018

   

   

   

  15.02.2018

  Läs mer...

 • Raseborg tar emot andra Barnvänlig kommun-erkännande

   

  UNICEF i Finland beviljar Raseborg Barnvänlig kommun -erkännandet för andra gången. Målet för modellen är att främja exempelvis bedömningen av konsekvenserna för barn och barnens medverkan i beslutsfattandet.

  Utvecklingsarbetet i Raseborg har pågått sedan år 2014. UNICEF beviljade staden det första Barnvänlig kommun -erkännandet år 2015. Målet för det fortsatta arbetet har varit bl.a. att sprida kännedomen av och förståelsen för barnens rättigheter i kommunerna, utveckla det koordinerade och sektoröverskridande arbetet om barnens och de ungas ärenden samt i beslutsfattandet utveckla bedömningen av konsekvenserna för barn.

  08.02.2018

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 5.2.2018

   

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. stadens strategiförslag för åren 2018-2020, avtalet med turismaktiebolaget LUMO och utbildningssektorns organisation.

  Stadsstyrelsen diskuterade utkastet till strategi och beslöt att remittera ärendet för vidare beredning. Dessutom utsågs en politisk referensgrupp som består av Linnea Henriksson, Camilla Grundström och Kati Sointukangas. Avtalet med turismaktiebolaget LUMO Stadsstyrelsen beslöt att avtalet med LUMO inte förlängs. Förankringen hos turismföretag i Raseborg har inte stärkts utan är oförändrad. Staden utreder möjligheterna att på andra sätt utveckla och stärka samarbetet med grannkommunerna, i synnerhet med Hangö, samt övriga samarbetspartners.

  06.02.2018

  Läs mer...

 • Med tåget till och från Helsingfors

  Den tidiga vardagsturen till Helsingfors med Y-tåget och den dagliga kvällsturen tillbaka med L-tåget går hela 2018!

  L-tåget från Helsingfors avgår kl. 23:03 och anländer till Karis kl. 00:17. Denna tågtur trafikerar under samtliga veckodagar. Y-tåget trafikerar vardagar från Karis kl. 05:33 och anländer till Helsingfors kl. 06:46.

  Tågtidtabellerna finns på VR:s hemsida. Nedan tidtabells- och hållplatsinfo för de nya turerna.

  25.01.2018

  Läs mer...

Like it? Share it!