• Tom Simola tillträdde stadsdirektörstjänsten 1.9

   

  Kimitoöns kommundirektör Tom Simola tillträdde tjänsten som Raseborgs stadsdirektör tisdag 1.9.2015. Nuvarande stadsdirektör Mårten Johansson går i pension hösten 2015. Tom Simola har sin arbetspunkt på stadskansliet i stadshuset, Ystadsgatan 3, Ekenäs.

  Under hösten ordnas olika evenemang där personalen, invånarna samt samarbetsparter träffar den nya direktören. Det första tillfället hålls lördag 5.9 då Tom Simola träffar stadens invånare.

  02.09.2015

  Läs mer...

 • Kom och träffa Raseborgs nya stadsdirektör

  Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls välkomnar den nya stadsdirektören Tom Simola och avtackar stadsdirektör Mårten Johansson lördagen den 5 september

  kl. 8.30 i Deli Tukku i Pojo, Pojovägen 8 

  kl. 10.15 på gågatan i Karis invid Wild Shoe, Köpmansgatan 12

  kl. 12 på Rådhustorget i Ekenäs.

  27.08.2015

  Läs mer...

 • Höstmarknaden i Ekenäs ordnas 24-25.9

  Marknadens popularitet håller i sig. Minst 25 000 människor, både stora och små beräknas besöka marknaden under de två dagarna. Försäljningen inleds tidigt på morgonen och får fortsätta till kl. 23. I praktiken sätter septembermörkret punkt för kommersen ca kl. 21.

  25.08.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 24.8.2015

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen en genomgång av stadens projektverksamhet och antecknade denna till kännedom.Bildningssektorn har i snitt ca 200.000 €/år i projektfinansiering för ca 10 projekt. Nästan allt utvecklingsarbete inom grundtryggheten finansieras med projektpengar, typ. KASTE som beviljas av social- och hälsovårdsministeriet. Inom näringslivspolitiken är nästan all finansiering projektfinansiering. Hit hör bl.a. LUMO. Inom samhällstekniken deltar staden huvudsakligen inom miljösektorn (laxtrappor i Svartån-Lojo sjö).

  25.08.2015

  Läs mer...

 • Utredning om gymnasienätverket i Västnyland

  I början av året gav bildningsdirektörerna i Västnylands region FCG Konsultering Ab i uppdrag att göra en utredning om gymnasienätverket. Syftet med utredningen var att utarbeta olika alternativ och eventuella förslag på ett nåbart, effektivt, högkvalitativt och ekonomiskt sätt att organisera gymnasieutbildningen.

  Utredningen omfattar Hangö, Högfors, Lojo och Raseborgs städer och gäller följande svensk- och finskspråkiga gymnasier:

  – Lojo: Nummi-Pusulan lukio, Lohjan lukion aikuislinja, Lohjan yhteislyseon lukio och Virkby gymnasium – Hangö: Hankoniemen lukio och Hangö gymnasium – Raseborg: Karjaan lukio, Ekenäs Gymnasium och Karis–Billnäs gymnasium – Högfors: Karkkilan lukio

  21.08.2015

  Läs mer...

 • Anmälan till MBI Raseborg

  Anmälningar till alla kurser och föreläsningar tas emot fr.o.m. onsdag 19.8.2015 kl. 11.00. Du kan anmäla dig via nätet, per telefon, på kansliet eller på biblioteket i Svartå.

  18.08.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!