• En smidig sommar i Raseborg

  I den här artikeln har vi samlat information för en smidig och avslappnande sommar i Raseborg. Vi önskar alla raseborgare och sommargäster en glad och lyckad sommar i Raseborg!

  21.06.2018

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 11.6.2018

  Stadsstyrelsen diskuterade bland annat budgetgrunderna och –ramarna för år 2019, fastställde Barnvänlig kommun-arbetsgruppens verksamhetsplan för 2019, fastställde röstningsområden och förhandsröstningsställen och -tider, samt beslöt att bevilja bidrag till föreningar och sammanslutningar. Sammanlagt 49 000 euro delas ut som bidrag till föreningar och sammanslutningar, för verksamhet och projekt år 2018. Också Nytorp Vatten andelslag beviljades 10 000 euro för utbyggande av vatten- och avloppsledningsnät samt övrig infrastruktur i Gennarby, Skallbölevägen och Hästhagavägen. Andelslaget har tidigare färdigställt ett motsvarande projekt runt Gennarby träsk.

  12.06.2018

  Läs mer...

 • INFO: Karis järnvägsbro

  VR Track meddelar att Karis järnvägsbro stängs för trafik fr.o.m måndagen den 4 juni (4.6.2018).

  VR Track informerar (uppdaterad 15.6.2018)

  Den tillfälliga övergången för fotgängare är öppen. Det är förbjudet att åka med cykel samt moped. För din säkerhet led cykeln.

  19.06.2018

  Läs mer...

 • Avvikande öppethållningstider sommaren 2018

  Stadshuset

  Verksamheten i stadshuset är begränsad under sommaren 25.6 - 29.7.2018 p.g.a. personalens semestrar. Semestrarna koncentreras till juli månad då förtroendemannaorganen inte sammanträder och till den tiden av året när det är minst kundbesök.

  Sommarstängt berör inte stadens växel, kundservice eller turistinformation. Kunder som behöver blanketter och övrig information hänvisas till kundbetjäningen i Ekenäs, adress Gustav Wasas Gata 10.

  04.06.2018

  Läs mer...