Verkstäderna överflyttade till Västra nylands välfärdsområde 1.6.2023