Strömsö, Långholmen, ändring av stranddetaljplan, planprojekt 7816