Gamla tryckeriteatern, ändring av detaljplan (7813)