Västerby-Sjöäng detaljplan och ändring av detaljplan, planprojekt 7809