Grönkulla, ändring av stranddetaljplan, planprojekt 7805