Ändring av Torsö stranddetaljplan, planprojekt 7802