Trollshovda bruk, stranddetaljplan, planprojekt 7787

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck