Bråtan, Västerudden, stranddetaljplan, planprojekt 7785