Wäxär, ändring av stranddetaljplan, planprojekt 7773