Horsö-Gunnholmen, stranddetaljplan, planprojekt 7740