Genvägen, ändring av detaljplan , planprojekt 7719