Örnvik, stranddetaljplaneändring, planprojekt 7698