Detaljplan och ändring av detaljplan för Åminne (Åminne Gård), planprojekt 7693