Detaljplaneändring för Västra Nylands yrkesskolas område, planprojekt 7691