Detaljplan för Läpp affärsområde, västra delen, planprojekt 7604