Enstaka fall av kikhosta har förekommit i Raseborg