Ändring av Rågö stranddetaljplan, Lillön, planprojekt 7811