Ändring av Torsö stranddetaljplan II, planprojekt 7808