Läpp vägområde, detaljplaneändring, planprojekt 7795