Rikullen detaljplan och detaljplaneändring, planprojekt 7765