Malcolmvägen, Fiskars, ändring av detaljplan, planprojekt 7758