Ormnäsvägen 10, detaljplaneändring , planprojekt 7741