Raseborg, Strömsö nordväst, stranddetaljplaneändring, planprojekt 7731