Bråtan etapp I, Västerudden, stranddetaljplan, planprojekt 7720