Calliola, ändring av stranddetaljplanen för Rågö, planprojekt 7709