Detaljplaneändring för Kårkulla (Karis), planprojekt 7697