Detaljplanändring för Svartå Ollabrinken, område för fristående småhus, planprojekt 7696