Ten-Mar Oy, stranddetaljplaneändring för Predium, planprojekt 7684