Kummeludden – upphävande av del av stranddetaljplan, planprojekt 7010