Strömsnäs, ändring av stranddetaljplan, planprojekt 7005