Strömsnäs, ändring av stranddetaljpla, planprojekt 7005