Vi söker undervisningspersonal till finskspråkiga Karjaan yhteiskoulu:

  • 1 timlärare, för tiden 22.10.2018 – 30.06.2019.

Tjänsten lediganslås att sökas senast 1.10.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raasepori.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Vi söker undervisningspersonal till Karis svenska högstadium:

  • 1 timlärare i huvudsyssla (kompanjon/resurslärare), för tiden 1.10.2018 – 30.6.2019

Tjänsten lediganslås att sökas senast 21.9.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Raseborgs Vatten sköter om vattenförsörjningen inom det av fullmäktige fastslagna verksamhetsområdet i Raseborg

Vi har teknik från Bromarv i väster till Fiskars och Svartå i öster. Via vår vattenanskaffning och distribution betjänar vi idag ca. 6 700 fastigheter.

För att betjäna våra kunder har vi 12 vattentäkter, ett ledningsnät på ca 400 km, 139 avloppspumpstationer, 6 tryckförhöjningsstationer, 3 vattentorn samt 3 avloppsreningsverk.

Inom vattenförsörjningen jobbar idag 21 personer.

Nu har Du möjlighet att bli en av oss då vi i samband med förestående pensioneringar föryngrar vårt team.

Raseborgs stad söker sjukskötare till vård i hemmet (Ekenäs).

Vi söker en arbetskamrat till vårt glada sällskap!

Är du utbildad sjukskötare, gillar utmaningar och kan jobba självständigt? Passar denna beskrivning in på dig? Då kan vi kanske erbjuda just dig en ordinarie arbetsplats. Vi söker sjukskötare till vård i hemmet i Ekenäs. Arbetet innehåller totalansvaret för vård av och omsorg om klienter, ansvar för läkemedelsbehandling, blodprovstagning, samarbete med läkare och andra aktörer. Du stöder och hjälper närvårdarna i enheten. Arbetet utförs på vardagar. 

Raseborgs stad söker en sjukskötare till Raseborgs HVC bäddavdelning.

Behörighetskrav: Legitimerad sjukskötare med intresse för äldreomsorg och rehabilitering.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 6 månader.