Raseborg satsar på smidiga bytesförbindelser mellan buss och tåg – kustbanan viktig även i framtiden