Välkommen på invånarträff om stadens servicenätutredning