Nästan 300 000 euro delas ut till föreningar i Raseborg