Den första digitala rekryteringsmässan i västra Nyland arrangeras 10.3.2021