Försvarsmaktens övning Sapeli 19 sker i Raseborg den 3-10.6.2019