Förfarande för överlåtelse av tomt/ Liljedahlsgatans tomt och resurserat serviceboende för äldre i Ekenäs