Nu kan du söka Social- och hälsovårdsnämndens riktade understöd till föreningar och organisationer