Färdtjänsten förnyas – insamling av kunddata startar